زیر پورتال امور پژوهشی دانشگاه
فرم ارزيابي مقالات (تعيين ارزش مقاله) -  یکشنبه 19 آذر 1396 ساعت 9:21
لیست رشته مهندسی مالی مهر 95 -  سه شنبه 28 دی 1395 ساعت 18:1
لیست دفاعیات ترم مهر 95 رشته جزا و جرم  -  سه شنبه 28 دی 1395 ساعت 18:0